Info
 

Leveringsvoorwaarden:

De in deze catalogus vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Bestellingen zullen worden belast met verzendkosten.

Deelleveringen zullen echter slechts eenmaal belast worden.
Alle leveringen zullen per post plaatsvinden.

Deelleveringen zullen tot een minimum beperkt blijven en
worden vergezeld van informatie over de restlevering.

Het I.V.V. behoudt zich het recht voor van prijswijzigingen,
wanneer de uitgevers hun prijzen tussentijds aanpassen of
wanneer aanzienlijke koerswijzigingen ons hiertoe noodzaken.

Boeken mogen uitsluitend retour gezonden worden na telefonische
toestemming onzerzijds en dienen altijd franco plaats te vinden.

Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de bij
de zending ingesloten factuur plaats te vinden. De door ons
geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling
is verricht.

Bestellingen boven de Eur. 100,00 dienen vooruit betaald te worden,
tenzij telefonisch anders is overeengekomen.

Bij niet tijdig betalen zijn wij helaas genoodzaakt de vordering
uit handen te geven. De hieraan verbonden kosten komen ten laste
van de cliŽnt.